CONDICIONS GENERALS DE VENDA


Les presents condicions generals de contractació regulen la contractació de productes creats a través del lloc web entre les titulars de BUFALLUMS® i la persona usuària del lloc web (en endavant l'Usuari/ària).

1. Identificació

BUFALLUMS® és un lloc web, amb marca, nom comercial i domini registrats, desenvolupat per a dues professionals que uneixen els seus coneixements de l'artesania per oferir productes de qualitat personalitzats creats amb la tècnica del paper maixé. BUFALLUMS® no té personalitat jurídica pròpia. Sorgeix del contracte de col·laboració existent entre les seves titulars en la creació d'una Comunitat de Béns.

Les presents Condicions Generals de Contractació, s'apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a la botiga virtual www.bufallums.com, amb domini i marca del que és titular BUFALLUMS CB, amb domicili social a C. dels Forns Ibèrics, 7, CP 08551, TONA, Barcelona, ​​NIF: E-66751272, amb correu-e: bufallums@bufallums.com.

Les titulars de la Comunitat de Béns són les persones físiques que es relacionen a continuació:
• Dolors Parés Carpio amb NIF: 33933713L.
• Assumpta Blancafort Molist amb NIF: 77291308S.

2. Informació condicions generals de contractació

L'accés al lloc web bufallums.com és totalment voluntari i s'atribueix a qui els fa, la condició d'Usuari. Tot Usuari accepta, des del mateix moment en què accedeix, sense cap tipus de reserva, el contingut de les presents "Condicions Generals d'Ús", l' "Avís Legal", la "Política de Privadesa", la "Política de Cookies" així com, si és el cas, les "Condicions Particulars" que puguin complementar-les, substituir-les o modificar-les en algun sentit i en relació amb els serveis i continguts del web. En conseqüència, l'Usuari haurà llegit detingudament unes i altres abans de l'accés i de la utilització de qualsevol servei del web sota la seva total responsabilitat. L'Usuari pot accedir, imprimir, descarregar i guardar les Condicions Generals d'Ús en qualsevol moment. Aquestes Condicions estaran permanentment accessibles al web.

3. Productes i preus

Els productes que s'ofereixen a la venda s'acompanyen d'una descripció sobre les seves característiques i del preu dels mateixos. Es descriuen i presenten amb la major exactitud possible, subjecte a les limitacions de l'actual tecnologia de reproducció digital d'imatges. En tractar-se de productes artesanals, les mides i les teles dels titelles poden variar de les fotografies del web. Amb anterioritat a realitzar una comanda l'usuari podrà consultar qualsevol qüestió o aclariment sobre els productes exposats en el lloc web de BUFALLUMS® al correu electrònic bufallums@bufallums.com o mitjançant el telèfon fix: 93 887 13 98 o mòbil: 687 03 67 71 .

El Client que ja ha realitzat una compra a BUFALLUMS® pot triar una contrasenya que li permeti no haver de tornar a omplir els formularis previs a la realització de la comanda en futures compres. BUFALLUMS® reconeix als clients que ja estan registrats com a clients propis. La contrasenya per al client és estrictament confidencial i personal i no ha de divulgar-se ni comunicar-se a ningú. En cas que el Client de BUFALLUMS® oblidi o perdi la seva contrasenya, haurà de fer ús de l'enllaç corresponent en accedir al website. Per facilitar la identificació del Client, aquest subministra de manera simultània una contrasenya i adreça de correu electrònic, autoritzant expressament a BUFALLUMS® a registrar en el seu sistema un arxiu anomenat "cookie" l'únic objectiu és facilitar tal identificació.

El preu de compra del producte és l'especificat en el lloc web, al costat del producte seleccionat. L'Usuari manifesta expressament que ha llegit aquest preu, que l'ha comprès i que està plenament d'acord amb el seu contingut. El PVP aquí assenyalat inclou l'IVA al percentatge corresponent a cada tipus de producte i no inclou els costos d'enviament aplicables. El Client declara conèixer i acceptar que la quantitat final que ha de satisfer pel producte adquirit serà el resultat de la suma del preu indicat, que inclou els impostos, més les despeses d'enviament corresponents.

BUFALLUMS® es reserva el dret de modificar els seus preus en qualsevol moment. En cas de modificació d'un preu, es facturaran els productes amb el preu vigent durant el registre de la comanda.

4. Modalitats de pagament

L'import final del servei o producte serà abonat pel Client mitjançant algun dels mitjans de pagament habilitats per BUFALLUMS® i que, per a major seguretat del Client, són:

- Targeta de crèdit a través de la plataforma segura de BBVA, sense cost per al comprador. Les dades confidencials són transmeses directament i de forma encriptada (SSL) a l'entitat financera corresponent que fa de mediadora del pagament. Les dades sobre les targetes de crèdit ja no queden registrats en cap cas al nostre web.

- Transferència o ingrés a BBVA al número de compte bancari indicat, sense cost per al comprador. Important: el termini de lliurament començarà a comptabilitzar un cop rebut i comprovat el pagament; tot seguit, BUFALLUMS® iniciarà el lliurament del producte.

- Contra reemborsament amb un cost addicional de 7,50 € per al comprador que seran sumats a l'import total a abonar.

BUFALLUMS® es reserva el dret de negar-se a efectuar un lliurament o de processar la comanda d'un client que no hi hagués abonat total o parcialment una comanda anterior o amb el que hi hagi un litigi de pagament actiu, així com qualsevol demanat que compti amb indici de frau en el pagament o bé la formalització no s'hagi completat en realitzar el pagament mitjançant els mitjans indicats en aquestes condicions generals de contractació. BUFALLUMS® controla totes les comandes registrats al web. Aquests controls tenen per objectiu protegir BUFALLUMS® enfront de pràctiques abusives de frau.

En conformitat amb el que disposa l'article 164. Un, 3r i Dos de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, el Client atorga el seu consentiment a que BUFALLUMS® emeti a nom d'aquell la factura corresponent en format electrònic, així com que la mateixa li sigui remesa per via telemàtica a la bústia de correu facilitat en el moment de la formalització del contracte amb BUFALLUMS®.

El Client podrà revocar en qualsevol moment el seu consentiment exprés a rebre la factura en suport electrònic. Per a això haurà de dirigir un correu electrònic a la següent adreça: bufallums@bufallums.com, en el qual s'identificarà amb les dades amb les que hagués contractat anteriorment, i ha d'indicar el seu interès en rebre la factura en suport paper.

5. Enviaments

Els enviaments només s'efectuaran a la Península Ibèrica en llocs no considerats remots com poblacions i / o estades de difícil accessibilitat per al seu transport per qualsevol mitjà, en tot cas sobre qualsevol dubte respecte a l'accessibilitat de l'enviament, el Client pot realitzar una consulta prèvia a la seva compra al correu electrònic bufallums@bufallums.com, BUFALLUMS® li comuniqués l'acceptació o no d'enviament de la comanda que el Client està interessat pel mateix mitjà de comunicació.
En qualsevol cas BUFALLUMS® es reserva el dret de refusar o cancel·lar qualsevol demanat al seu lliure decisió.

6. Despeses d'enviament

Els costos d'enviament varien segons el tipus que escolliu.

Els enviaments de bufallums.com es realitzen mitjançant agència de transports MRW i CORREUS. Els costos són els següents:

-Transport CORREUS- Servei a Espanya Peninsular (No incou Ceuta, Melilla, ni Canàries). Lliurament en 2-3 dies (Excepte festius) 6.50 €. (IVA inclòs)

-Transport CORREUS- Paquets petits (titelles de dit) Servei a les Illes Balears. Lliurament en 3-4 dies (Excepte festius) 10,65 €. (IVA inclòs)

-Transport MRW 24/48 hores (Excepte festius) a BARCELONA Ciutat 7,50 €. (IVA inclòs)

-Transport CORREOS 24/48 hores (Excepte festius) a CATALUNYA 8,50 €. (IVA inclòs)

-Transport CORREOS 24/48 hores (Excepte festius) per a Espanya Peninsular (No incou Ceuta, Melilla, ni Canàries) 10,50 €. (IVA inclòs)

-Transport INTERNACIONAL. A través de CORREOS Paquet Certificat i entrega en 15 dies. 25,20 € (IVA Inclòs)

Per la compra de titelles superior a 85 €, l'enviament és gratuït per a Espanya Peninsular (No incou Ceuta, Melilla, ni Canàries). S'efectuarà l'enviament a través de CORREOS, lliurament en 2-3 dies (Excepte festius).

En el cas de les Illes Balears, l'import de compra que dóna dret a ports gratuïts és de 129 €.  S'efectuarà l'enviament a través de CORREOS, lliurament en 3-4 dies (Excepte festius).

No es realitzen lliuraments en Dissabtes, ni en Diumenges, ni en Festes Locals o Nacionals.
Els costos d'enviament estan calculats per a un paquet de 5 kg. de pes com a màxim. En el suposat cas de sobrepassar els 5 kg, BUFALLUMS® es posarà en contacte amb el Client per informar dels costos addicionals.
Les despeses d'enviament no estan inclosos en els preus dels productes.


7. Terminis de lliurament

El termini de lliurament és de 48 hores (excepte festius) tant a Catalunya com a la resta d'Espanya si l'enviament és a través de MRW. Si és a través de CORREOS el lliurament s'efectuarà en 3-4 dies. En el supòsit que BUFALLUMS® no disposi d'existències, es posarà en contacte amb el Client per informar-lo del nou termini de lliurament o, si el Client ho prefereix, aquest podrà adquirir un altre producte semblant o sol·licitar la devolució del cost del producte.

En el cas dels paquets enviats a través de missatgeria MRW, i el client no està en el domicili quan vinguin a portar la comanda, el missatger li deixarà una avís perquè el client contacti amb l'empresa de missatgeria i acordi un nou horari de lliurament. Si després de tres intents, el paquet no ha pogut ser lliurat, tornarà a les nostres instal·lacions i s'haurà d'abonar un nou enviament.

8. Garantia

Bufallums® garanteix el compliment del Text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
Els nostres productes, són cent per cent artesans, creats al nostre taller de Tona (Barcelona) amb pasta de paper que elaborem nosaltres mateixos per a la creació dels nostres productes. La pasta de paper és un material que necessita mantenir-lo en condicions d'humitat i sequedat normals. Així podrem gaudir dels productes durant moltíssim temps. Estan garantits contra qualsevol defecte d'elaboració, no cobrint els defectes deguts a un ús incorrecte, deficient o mala conservació.
Li preguem que tan aviat adverteixi que el producte no és conforme, es posi en contacte amb el nostre servei d'atenció al client al telèfon: 938871398 o a l'adreça de correu electrònic: bufallums@bufallums.com comunicant-nos la incidència.

BUFALLUMS® no respon per un ús negligent o indegut del producte adquirit.

En cas de producte defectuós o en mal estat, procedirem a la seva substitució. El nostre transportista s'encarregarà de recollir el producte defectuós. És imprescindible que acompanyi còpia de la factura de venda.

Verificades les condicions per a la substitució del producte, se li enviarà un de nou sense més demora. Totes les gestions seran totalment gratuïtes per al consumidor.

9. Cancel·lacions

Podeu cancel·lar el producte adquirit, i sense cap cost, sempre que la seva comanda no hagi estat enviada, llevat dels articles personalitzats sol·licitats pel client un cop iniciada la seva elaboració.
Si voleu cancel·lar la seva comanda, encara que ja hagi estat enviada, pot sol·licitar la devolució del mateix sempre que no ho hagi rebut. Nosaltres li reintegrarem l'import dels productes però se li descomptaran els costos d'enviament tant d'anada com de tornada a les nostres instal·lacions, encara que la comanda inicial no tingués despeses d'enviament incloses.

Per procedir a la cancel·lació, cal que el client es posi en contacte amb nosaltres, amb la màxima celeritat a través del telèfon: 938871398 o enviant un correu electrònic a: bufallums@bufallums.com.
En el cas d'haver satisfet els imports corresponents de la seva comanda, BUFALLUMS® un cop acceptada la seva cancel·lació i comprovada la seva transferència procedirà a la devolució dels mateixos en el mateix compte d'enviament en què han estat transferits.

En qualsevol cas BUFALLUMS® li remetrà un correu electrònic de confirmació i resultat de la seva petició de cancel·lació a la seva adreça de correu electrònic facilitada en un termini no superior a 24 hores (un dia hàbil) des de la seva recepció, exceptuant els dies festius establerts oficialment a nivell nacional, regional o municipals a la població de Tona (Barcelona).
No obstant, en el cas d'haver enviat BUFALLUMS® la seva comanda podrà exercir el dret de desistiment i segons s'estableix en l'Article 71, Llei 3/2014 LGDCU també disponibles en aquestes condicions generals de contractació.

10. Devolucions. Dret de desistiment

BUFALLUMS® ofereix als seus usuaris la possibilitat de realitzar una devolució de les seves comandes. L'usuari pot sol·licitar la devolució de l'import de l'article o bé canviar per un altre article disponible a la web de BUFALLUMS®.
Si no està satisfet amb la seva compra, té el dret a desistir / retornar el producte en el termini de 14 dies a comptar de la data de recepció del producte (Article 71, Llei 3/2014 LGDCU).

Per procedir a la devolució, cal que prèviament el client es posi en contacte amb nosaltres a bufallums@bufallums.com. Un cop acceptada la seva devolució haurem de rebre el producte en un termini màxim de 14 dies des de la data d'acceptació de la seva devolució.
Les despeses de devolució són a càrrec del client, llevat que la causa de la devolució fos que l'article estigués defectuós, o es tractés d'un error en l'enviament. En aquest cas nosaltres assumirem les despeses de l'enviament de la devolució.

A efectes d'exercir el seu dret de desistiment, el client ha de posar en coneixement de BUFALLUMS® pel mitjà que estimi convenient (correu postal, correu electrònic, etc.). Per a això, podrà utilitzar, encara que no és obligatori, el formulari disponible a través del següent enllaç: "document desistiment", el qual s'ajusta al model annexat a la Llei de defensa dels drets dels consumidors i usuaris (RD Llei. 1 / 2007 de 16 de novembre).

 Important:
- El producte ha d'estar en perfecte estat, sense haver estat usat, i amb el seu embalatge original i etiqueta.
- Els ports de devolució són a càrrec del client.
- Un cop haguem rebut el producte i comprovat que tot està d'acord amb el que s'ha especificat procedirem a la devolució de l'import el més aviat possible, pel mateix mitjà que hagi utilitzat per al pagament, i en qualsevol cas en un termini màxim de 14 dies.
- En cap cas s'acceptaran devolucions d'articles personalitzats llevat que estiguin danyats en el moment del lliurament.
- Bufallums® es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o enviades fora del termini estipulat, o d'articles que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebudes.
- En el cas que el consumidor hagi seleccionat expressament una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària, BUFALLUMS® no estarà obligat a reemborsar els costos addicionals que d'això es deriven.
BUFALLUMS® podrà retenir el reemborsament fins haver rebut els productes.

11. Normes relatives a la formalització i validesa del contracte

Les presents Condicions Generals de Contractació passaran a formar part del contracte en el moment que s'acceptin. L'acceptació de les esmentades condicions es verificarà per mitjà d'un clic al botó corresponent. Si es tracta de contractació electrònica, ambdues parts renuncien a la signatura convencional, que es veurà substituïda per la remissió del contracte amb les seves condicions generals, en els termes que estableix la Llei vigent sobre Condicions Generals de la Contractació a l'Usuari. Aquesta remissió tindrà lloc en el moment de la celebració del contracte de compravenda, és a dir, immediatament després del pagament per l'Usuari.

A partir d'aquest moment, el contracte s'entendrà vàlid i perfeccionat.

12. Responsabilitat

BUFALLUMS® no assumeix cap responsabilitat pels danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per:

a. Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos i/o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control.

b. Ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres.

c. Ús indegut i/o inadequat de les pàgines del lloc web.

d. Errors de seguretat i/o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

 L'Usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l'ús del website té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que BUFALLUMS® pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents condicions generals de contractació del servei o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del lloc.

13. Prova d'acceptació-fur i Legislació

BUFALLUMS® es reserva el dret de resoldre el contracte en cas de produir-se un ús no autoritzat dels productes o serveis, ja sigui per contravenir el previst en aquestes Condicions Generals de Contractació o qualsevol disposició legal aplicable. En cas que BUFALLUMS® resolgui el contracte per qualsevol dels motius exposats en la present clàusula, no recaurà obligació ni responsabilitat sobre BUFALLUMS®.

Aquestes Condicions Generals de Contractació podran ser actualitzades i/o modificades quan BUFALLUMS® ho consideri oportú, mantenint sempre les anteriors Condicions Generals de Contractació vigents en el moment de la formalització del contracte amb el client. Per això, BUFALLUMS® recomana a l'usuari llegir atentament cada vegada que accedeixi al lloc web. Els usuaris sempre disposaran de les Condicions Generals de Contractació en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes vulgui realitzar.

Les dues parts declaren expressament que l'acceptació d'aquestes Condicions Generals de Contractació per l'Usuari es porta a terme a través del clic del botó corresponent al peu de la pantalla en què apareix la sol·licitud final de la comanda i l'accés a les esmentades condicions generals, que el client declara haver llegit i acceptat. Aquestes condicions generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació a la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al disposat anteriorment es resoldran mitjançant un arbitratge de Dret d'acord amb les normes del Tribunal Arbitral de Barcelona i s'han de sotmetre a la normativa. Si l'arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos altre. L'Usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents condicions generals en tota la seva extensió.

 

Tels. 938 871 398 - 687 036 771
TONA (Barcelona/Spain)
bufallums@bufallums.com

Aquest web només utilitza galetes de sessió amb finalitats tècniques i analítiques, no recull ni cedeix dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu consentiment. Tanmateix, sí que utilitza galetes de tercers amb finalitats estadístiques. Podeu obtenir més informació, administrar-les o oposar-vos-hi fent clic a "+ Info"